Udstillinger

Trust. 2015
Undervisningsmateriale


-

TRUST
29. august - 25. oktober 2015

Hvordan kan samtidskunsten formidle nye vinkler på den tid og det samfund, vi lever i? Hvilke arbejdsformer og strategier benytter kunstnerne sig af og hvad signalerer deres valg af udtryksform og materialer? Hvordan beskriver og udfordrer kunstværkerne vores virkelighed og fælles erfaringer? Hvordan relaterer det sig til elevernes hverdag?

Et undervisningsforløb i udstillingen TRUST i Kunstforeningen GL STRAND sætter fokus på samtidskunsten som fortolker og formidler af vores samfund. Udstillingen tager udgangspunkt i begrebet "tillid"– et begreb, som peger på vores fælles tro på og forventninger til hinanden, vores hverdag og omverden.

Et besøg i udstillingen vil give anledning til at diskutere aktuelle samfundsmæssige emner og problemstillinger. Vi skal tale om kunstens evne til at undersøge og analysere hverdagen, hele tiden med begrebet om tillid som forudsætning for vores samfund og tillid til vores medmennesker som omdrejningspunkt. Gennem en diskussion af temaer som hjemlighed, det private og sociale, individ og fællesskab, deltagelse, dialog og flerstemmighed, lægger undervisningsforløbet op til refleksion og aktiv deltagelse i det demokratiske samfund.

Til udstillingen er produceret et undervisningsmateriale med baggrundsviden, opgaver og arbejdsspørgsmål om kunstværkerne og de overordnede tematikker.

Download undervisningsmaterialet her

Målgruppe: 7.-10. klasse, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie, Samfundsfag


Om udstillingssamarbejdet

Med godt 40 danske og udenlandske kunstnere spredt over fem kunsthaller i København – Nikolaj Kunsthal, Den Frie, Overgaden, Kunstforeningen GL STRAND og Charlottenborg – giver udstillingen TRUST et vue over samtidskunsten lige nu.

Kunstforeningen GL STRAND viser under overskriften THE SALON værker af Jakup Auce (BE), Nina Beier (DK), FOS (DK), Sofie Haesaerts (BE), Ilja Karilampi (SE), Emmanuelle Lainé (FR) m.fl.

Læs mere