Udstillinger

Modern Women
Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman og Ellen Thesleff


27. august - 03. januar 2021

Dette undervisningsmateriale og den tilhørende lærervejledning er udviklet i anledning af udstillingen Modern Women, der vises i GL STRAND 27. august - til 3. januar.

Undervisningsmaterialet er udviklet til brug for folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelser. Opgaverne kan inddrages efter behov og justeres efter den enkelte klasses niveau. Materialet er primært tiltænkt billedkunst og dansk, men vil også kunne anvendes i historie og samfundsfag. Det kan benyttes af klassen før, under og efter besøg i GL STRAND.

Ved hjælp af forskellige værkspørgsmål, analyseopgaver og diskussionsopgaver tilgodeses fagmål for dansk og billedkunst. Gennem indføring i modernismens udtryk tilegnes eleverne en forståelse for de mange forskellige strømninger, der udviklede sig i starten af 1900-tallet. Eleverne lærer at fortolke, vurdere og perspektivere billedkunst som udtryksform ud fra deres umiddelbare oplevelse, samt gennem analytisk forståelse og refleksion over udstillingens temaer. Eleverne får mulighed for at anvende og få forståelse for billedanalytiske metoder og redskaber samt at diskutere moderne kunst i et bredere perspektiv. Materialet lægger op til at lade eleverne undrsøge og opleve, hvordan de fire kunstnere arbejder radikalt med udtryk, farver og motiver i en kunstnerisk og kulturel kontekst. Udover de faglige mål bidrager undervisningsmterialet også til elevernes personlige, alsidige udvikling ved at vække nysgerrighed, kreativitet og deres evne til at udfrodre deres vante tankegang, både socialt, fagligt og erkendelsesmæssigt.

 

Download materialet her:

 

Undervisningsmateriale

Lærervejledning

 

Det er også muligt at bestille et undervisningsforløb. Vi åbner huset for klasser der har booket forløb allerede fra 9.30. Dermed kan klasserne opleve udstillingen sikkert, inden de andre gæster kommer.

Målgruppe: Udskolingen og ungdomsuddannelser

Varighed: 1 time

Pris: 600 kr.

Kontakt os via mail til info@glstrand.dk