Udstillinger

Jesper Christiansen
Forbillede


-

Undervisningsmaterialet tager afsæt i soloudstillingen Forbillede i Kunstforeningen GL STRAND med Jesper Christiansen, én af Danmarks mest anerkendte kunstnere og professor emeritus ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Målgruppen er gymnasiet, VUC og seminariet og er primært tiltænkt fagene billedkunst, engelsk, dansk og design men vil også med fordel kunne bruges tværfagligt. Materialet giver eleverne mulighed for at fordybe sig i Jesper Christiansens stemnings- og farvemættede billedfortællinger tilsat talrige referencer til kunst- og litteraturhistorien. Christiansen undersøger i sine værker forholdet mellem bl.a. skønlitteratur og maleri og evnen til at beskrive og fortolke virkeligheden, fiktiv som reel.

Gennem forskellige tematiske nedslag på eksempelvis ”Ord og billede”, ”Modernisme: Virginia Woolf og T.S. Eliot”, ”Landskabsmeditationer” samt ”Maleriets iscenesættelse” lægger materialet op til både skriftlige opgaver og dialogbaseret undervisning. Her inviteres eleverne til at inddrage deres egne refleksioner i forhold til de malerier og historier, som de bliver præsenteret for i udstillingen. Materialet har på denne måde til hensigt at træne eleverne i billedanalyse og gennem fortolkning, perspektivering og skriveøvelser ansporer det eleverne til at bruge deres kritiske sans og kreative tænkning. I materialet er opgaverne rettet både mod individuel besvarelse og diskussion i grupper eller på klassen. 

Der er mulighed for at bestille en omvisning i udstillingen på info@glstrand.dk

Hent materialet her:

LUK   X