Udstillinger

Kvindernes Surrealisme
Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen


15. september - 20. januar 2019

KVINDERNES SURREALISME

Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen

15. SEPTEMBER 2018 - 20. JANUAR 2019

Efterårets store udstilling i Kunstforeningen GL STRAND sætter fokus på tre kvindelige kunstnere, der i deres storhedstid markerede sig blandt frontløberne inden for den danske surrealisme - men siden blev glemt af eftertiden. Udstillingen præsenterer en rigdom af forunderlige, figurative og abstrakte værker, hvoraf flere aldrig før har været vist for offentligheden. 

Udstillingen Kvindernes surrealisme. Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen skriver dansk kunsthistorie ved for første gang at vise de tre kunstnere side om side i en omfattende præsentation af deres surrealistiske værker fra de succesfulde år i perioden 1920erne-1940erne. Udstillingens værker tæller mere end 100 malerier og papirværker og udgør en rigdom af surrealistiske landskaber, komplekse figurkompositioner og poetiske verdener.

Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen gik alle tre af forskellige årsager i glemmebogen i årene efter deres storhedstid. Både Clausen og Kernn-Larsen har imidlertid opnået retrospektive soloudstillinger i nyere tid, mens det er første gang, at den mere ukendte Elsa Thoresens værker bliver bredt præsenteret.

I lære hos de bedste
Udstillingens iscenesættelse, formidling og værkudvalg forener de tre kvinder kunstnerisk og undersøger samtidig deres forskellige tilgange til surrealismens idéer. Med en sammensætning af netop de tre kunstnere har udstillingen ligeledes blik for de tre bemærkelsesværdige kvindelige maleres historie, hvis spor krydser hinanden igen og igen i en tid fyldt med kunstneriske omvæltninger. Som unge kunststuderende var de alle optaget af avantgardens nytænkning inden for samtidens kunst i 1920erne. For at lære af de bedste opsøgte de de fremmeste eksponenter for de nye kunstretninger, hvilket bl.a. bragte dem til Paris og Bruxelles.

I Paris havde den surrealistiske bevægelse med frontfiguren, digteren André Breton, og dennes manifest fra 1924 skabt en ny vej for kunsten, som udtrykte et revolutionært opgør med de herskende værdisæt. Surrealisterne ønskede at gøre op med det fornuftstyrede samfund og i stedet sætte drømme, fantasi og det ubevidste som deres inspirationskilde og rettesnor. Det førte ikke mindst til nye metoder og motiver i kunsten.

Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresens tilknytning til surrealismen var meget individuel, men de fortolkede alle tre dens metoder og idéer i såvel figurative som abstrakte billedformer. Surrealismen blev således et afsæt for de tre kunstnere til at udforske indre landskaber, psyken og forskellige udtryk i deres kunst. Sidenhen mødtes de omkring surrealismen i Danmark i 1930erne, og her markerede især Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen sig som en central del af bevægelsen.

Bemærkelsesværdige malere og kvinder
Udstillingen Kvindernes surrealisme. Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen gør op med det faktum, at hvor bevægelsens mandlige eksponenter såsom Wilhelm Freddie, Richard Mortensen og Vilhelm Bjerke-Petersen har indtaget deres faste pladser i kunsthistorien, er det langt færre, der i dag kender til de tre kvinders arbejde med surrealismen og deres betydning for bevægelsens udvikling i Danmark.

“Udstillingen ligger i tråd med Kunstforeningen GL STRANDs tilbagevendende interesse for de moderne kvindelige kunstnere. De tre kunstnere er på hver deres måde bemærkelsesværdige malere og kvinder. De trodser tidens konventionelle kvindebilleder og risikerer derved deres egen sociale status – for at søge ud og lade sig inspirere af tidens største kunstnere. Værkerne fra deres tid, inspireret af surrealismens idéer, står i dag tilbage med en særlig styrke, poetik og forunderlighed. Vi glæder os til at give den bredere offentlighed mulighed for at opleve dem,” lyder det fra Helle Behrndt, direktør for Kunstforeningen GL STRAND.

Udstillingen er tilrettelagt i et samarbejde mellem MSJ – Kunstmuseet i Tønder, Kunstforeningen GL STRAND og mag.art. i kunsthistorie Johan Zimsen Kristiansen. Sidstnævnte er kurator på præsentationen af Elsa Thoresen i udstillingen.

KATALOG: Kvindernes surrealisme. Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen ledsages af et rigt illustreret katalog med flere artikler, der bringer nye forskningsperspektiver på de tre kunstneres betydning for dansk surrealisme og surrealismens betydning i deres kunst. Udstillingskataloget udkommer på dansk med gengivelser af alle værker og henvender sig til såvel det brede publikum som det kunstfaglige miljø. Medforfattere: kunsthistoriker, mag.art. Johan Zimsen Kristiansen, museumsinspektør ved MSJ – Kunstmuseet i Tønder Søs Bech Ladefoged, kunsthistoriker og kurator Nathalie Ernoult fra Centre Pompidou i Paris, museumsinspektør ved MSJ – Kunstmuseet Brundlund Slot Morten la Cour, kunsthistoriker, mag.art. og ph.d.-studerende Inge Lise Mogensen Bech og kunsthistoriker og udstillingskurator Gražina Subelyte.

Udstillingen Kvindernes surrealisme. Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen kan opleves i Kunstforeningen GL STRAND fra 15. september 2018 til 20. januar 2019. Herefter kommer udstillingen til MSJ – Kunstmuseet i Tønder 2. februar-2. juni 2019.

Elsa Thoresen, Klassisk landskab, 1937, MSJ - Kunstmuseet i Tønder

Franciska Clausen, De kolde skuldres land, 1932, MSJ - Kunstmuseet Brundlund Slot. Fotograf Ole Akhøj

Rita Kernn-Larsen, Festen, 1935, MSJ - Kunstmuseet i Tønder

Elsa Thoresen, Objects of Elements, 1945, MSJ - Kunstmuseet i Tønder

Franciska Clausen, Fisken, 1926, MSJ - Kunstmuseet Brundlund Slot

Rita Kernn-Larsen, Spejlets revers, 1937, MSJ - Kunstuseet i Tønder

LUK   X

Elsa Thoresen, Klassisk landskab, 1937, MSJ - Kunstmuseet i Tønder

LUK   X

Elsa Thoresen, Objects of Elements, 1945, MSJ - Kunstmuseet i Tønder

LUK   X

Franciska Clausen, De kolde skuldres land, 1932, MSJ - Kunstmuseet Brundlund Slot. Fotograf Ole Akhøj

LUK   X

Franciska Clausen, Fisken, 1926, MSJ - Kunstmuseet Brundlund Slot

LUK   X

Rita Kernn-Larsen, Festen, 1935, MSJ - Kunstmuseet i Tønder

LUK   X

Rita Kernn-Larsen, Spejlets revers, 1937, MSJ - Kunstuseet i Tønder