Udstillinger

Montanasalen #9
Mads Gamdrup

Stuen
06. december - 24. januar 2015

Montanasalen er et møderum med mulighed for at holde møder i GL STRAND. Samtidig er Montanasalen et rum for skiftende kunstneriske møderumsinstallationer.

Aktuelt er Montanasalen udsmykket af Mads Gamdrup. Hans udsmykning understreger både det gode og udfordrende møde. I en serie fotografier er der indlagt et benspænd for øjet, som suger beskueren ind i et dragende meditativt og sanseligt univers.

Fotografierne tager udgangspunkt i fotomediets iboende materialitet i forhold til både motiv og udtryk. Inspireret af Newton og Goethes farvelære undersøger Gamdrup heri forskellige farvekombinationer og forholdet imellem lys og farve. Han benytter sig af ’larm’ – uskarpe farvespor fra tidligere motiver, der i fremkaldelsesprocessen opleves som visuelt overskudsmateriale eller støj.

Mødet med Mads Gamdrups fotografier inviterer til langsommelighed og fordybelse. Blikket forsøger at fastholde motivernes forunderlige farver og udflydende farveprikker. Jo mere man anstrenger sig, jo mere flimrer og forandrer motiverne sig i zoom-bevægelser ind og ud af deres egen farvedybde. Farvesansning afhænger af mange faktorer som lys, nærliggende farvespektre, stemninger i lokalet eller sindstilstanden hos den, der ser. Og i udsmykningen kan man således være med til at påvirke værkets udsagn med sin egen blotte tilstedeværelse. Farverne i de abstrakte motiver bliver stemningsskabende elementer, der bevidstgør os om synets indvirkning på kroppen og forståelse af omverdenen.