Udstillinger

CHRISTIAN KROHG
Tiden omk Christiania-bohemen

1.-2. sal
08. februar - 02. juni 2014

Udstillingen Christian Krohg - og tiden omkring Kristiania-bohemen præsenterede den norske maler Christian Krohgs (1852-1925) virke i årene fra 1880 og frem til 1900. I disse år har Krohg stor betydning for det norske kunst- og kulturliv, og igennem sin kunst og skrifter indtager han en central plads i den offentlige kulturdebat i landet.

Udstillingens fokus er Christian Krohgs egenartede bidrag til kulturmiljøet i Kristiania, Især kredser den om hans fortolkning af de æstetiske og sociale tanker, der er fremherskende i årene omkring udgivelsen af Hans Jægers berømte skrift ”Fra Kristiania-Bohêmen” (1885).

Kunstnerens arbejde med portrætgenren udgør udstillingens røde tråd. Krohg benyttede portrættet som tilgang til at afbilde livet omkring sig. Både det helt nære, typisk med hustruen Oda og børnene som hovedpersoner, men også tidens presserende sociale udfordringer i samfundet.

Krohgs placering og rolle i den samtidige boheme-bevægelse og bredere kulturkreds står centralt i udstillingen. Også her udgør portrættet det gennemgående motiv i Krohgs arbejde, og udstillingen vil således præsentere en række af Skandinaviens mest centrale kunstnere, litterater og skribenter.

Igennem denne omfattende udstilling af mere end 50 værker er det vores ønske at vise Christian Krohgs vigtige kunstneriske periode i årene frem til århundredeskiftet. Her var rejser og æstetisk udveksling af stor betydning for hans arbejde. Dette betydelige arbejde præsenterer én af de mest centrale og blomstrende perioder i Norges kulturliv.

Dronning Sonia af Norge åbnede udstillingen

Christian Krohg udstilling i Kunstforeningen GL STRAND

Christian Krohg udstilling i Kunstforeningen GL STRAND

LUK   X

Dronning Sonia af Norge åbnede udstillingen

LUK   X

Christian Krohg udstilling i Kunstforeningen GL STRAND

LUK   X

Christian Krohg udstilling i Kunstforeningen GL STRAND