Udstillinger

BLOMSTEN OG CIGAREN
Modernisme fra ARoS


26. januar - 12. maj 2013

KUNSTNERNE PÅ UDSTILLINGEN: EBBA CARSTENSEN, FRANCISKA CLAUSEN, HARALD GIERSING, KARL ISAKSON, CARL JENSEN, JENS ADOLF JERICHAU, SVEND JOHANSEN, VILHELM LUNDSTRØM, ALBERT NAUR, OLAF RUDE, WILLIAM SCHARFF, CHRISTINE SWANE, SIGURD SWANE OG EDVARD WEIE.

26. januar – 12. maj 2013

Udstillingen BLOMSTEN OG CIGAREN. Modernisme fra ARoS præsenterer det mest nyskabende af dansk kunst fra første halvdel af det 20. århundrede og fra helt nye vinkler. Nemlig med et fokus på det maskuline og feminine, på sex og hvad dertil hører. Periodens køns-perspektiv danner en gennemgående tråd i udstillingen, hvor det modernistiske ideal bliver konfronteret med tidens feminine og masku-line fantasier og idealiseringer.

Ved en rig sammenstilling af malerier og fotografier, ord og musik, der knytter sig til værkerne og kunstnerne, tilbyder BLOMSTEN OG CIGAREN også et kalejdoskop af indgange til dansk modernisme. Det modernistiske maleri handlede om en malerisk fornyelse med særligt fokus på maleriets kunstneriske midler: form, farve, linje, rum. Kunstnerne tog et opgør med de hidtil fremherskende idealer inden for maleriet, nemlig realisme og illusionistisk naturalisme. Bevægelsen mod et nyt maleri gik ikke for sig uden sværdslag, heller ikke i Kunst-foreningen. Både i de tidlige kampår omkring første verdenskrig og senere spillede foreningen en meget vigtig rolle, især når kunstnerne afholdt deres dengang sjældne separatudstillinger. Blandt de udstillende kunstnere var Harald Giersing, Vilhelm Lundstrøm og Edvard Weie, og BLOMSTEN OG CIGAREN giver nu mulighed for at genopleve deres værker i Kunstforeningen.

BLOMSTEN OG CIGAREN. Modernisme fra ARoS præsenterer det bedste af ARoS Aarhus Kunstmuseums fremragende samling af danske modernister og er tilrettelagt er dr.phil. Lennart Gottlieb. Udstillingen tager afsæt i ARoS’ udstilling Modernisme. Maleriets fornyelse 1908-41 fra foråret 2012, som ligeledes var kurateret af Lennart Gottlieb.  

TAK TIL UDSTILLINGENS FONDE OG SPONSORER:

KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK'S FOND

KNUD HØJGAARDS FOND

KØBENHAVNS KOMMUNE

HARBOE SKILTE

  

Presseomtaler - BLOMSTEN OG CIGAREN. Modernisme fra ARoS

http://www.webtidende.dk/?p=238