Medlemmer

Alle annoncerede arrangementer for medlemmer og øvrige gæster er grundet Corona udskudt.

Nye datoer bliver annonceret på hjemmesiden under 'LIVE'.

Kunstforeningens historie

Det var en gruppe kunstelskere i København, der i begyndelsen af 1800-tallet besluttede at stifte Kunstforeningen for at gøre noget for tidens kunstnere og for kunsten. Samtidens førende professor ved Kunstakademiet, C.W. Eckersberg og Danmarks første kunsthistoriker, N.L. Høyen, sluttede sig til gruppen, da Kunstforeningen formelt blev stiftet i 1825. Forbilledet var de tyske kunstforeninger, som var opstået i årtierne før i de større tyske byer. Antallet af medlemmer nåede i Kunstforeningens første år ca. 60. I dag tæller Kunstforeningen GL STRANDs Venneforening ca. 2600 medlemmer.

Målet med Kunstforeningen var, dengang som i dag, at styrke befolkningens kendskab til kunsten og at sætte en ny kulturpolitisk dagsorden. Gennem foredrag om kunst, støtte til unge kunstnere samt bortlodning af indkøbt samtidskunst blandt medlemmerne skulle Kunstforeningen skabe et bindeled mellem det elitære Kunstakademi og et bredere folkeligt publikum.

Kunstforeningens udstillinger kom til meget senere. Bortset fra en enkelt udstilling i 1828 med maleren Jens Juel indledte Kunstforeningen først sine udstillingsaktiviteter i 1884. Sidenhen har Kunstforeningen afholdt flere udstillinger hvert år med danske og internationale kunstnere.

Se mere om tidligere udstillinger under udstillingsarkivet. 

Hovedindgang på Gl. Strand

LUK   X

Hovedindgang på Gl. Strand