Medlemmer

Alle annoncerede arrangementer for medlemmer og øvrige gæster er grundet Corona udskudt.

Nye datoer bliver annonceret på hjemmesiden under 'LIVE'.

Generalforsamling

Generalforsamling i GL STRANDs Venner

Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 17.00.

Vi har i år besluttet at afholde generalforsamlingen virtuelt. Link til online deltagelse fremsendes mandag d. 22. marts til de medlemmer, som har oplyst deres email. Vi opfordrer derfor alle, der ikke har oplyst deres emailadresse til at sende den til: medlem@glstrand.dk 

Vi er kede af at alle ikke kan deltage, men dette ser vi som vores bedste måde lige nu at kunne afholde generalforsamlingen på. 

Dagsorden på bestyrelsesmødet:

- Valg af dirigent

- Bestyrelsens beretning - ved Bente Scavenius

- Regnskab for det forløbne år – meddelelse af decharge

- Forhandling og afstemning om mulige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

- Valg af bestyrelsen

- Valg af revisor

 

Foreningens regnskab 2020 er tilgængeligt fra d. 9. marts via dette link.

 

De venligste hilsner

Bestyrelsen