Generalforsamling

Generalforsamling i GL STRANDs Venner

Mange tak til de mange medlemmer, der muliggjorde en generalforsamling i henhold til regelsæt. Vi vender tilbage med en dato for bortlodning, så snart vi ved mere. Tak for jeres tålmodighed. 

/

Generalforsamlingen er fastsat til mandag d. 23 marts 2020. Bestyrelsen HAR UNDER HENVISNING TIL DEN ALVORLIGE SITUATION besluttet at afholde en kort, formel generalforsamling MEN SER HELST AT MEDLEMMER, SOM HAVDE PLANLAGT AT MØDE OP, I STEDET GIVER FULDMAGT TIL BESTYRELSEN SÅLEDES AT GENERALFORSAMLINGEN KAN GENNEMFØRES UDEN AT MEDLEMMERNE MØDER OP.

Dagsorden på bestyrelsesmødet:

- Valg af dirigent

- Bestyrelsens beretning

- Regnskab for det forløbne år – meddelelse af decharge

- Forhandling og afstemning om mulige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

- Valg af bestyrelsen

- Valg af revisor

BESTYRELSEN HAR UNDER HENVISNING TIL SITUATIONEN BESLUTTET:

Ad.2: AT FREMLÆGGE  Årsrapporten på hjemmesiden.

Ad 3: AT FREMLÆGGE  Regnskabet for GL STRANDs Venner på hjemmesiden.

Ad 4: Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Ad 5: Valg af bestyrelse: Billedkunstner Erik Steffensen har valgt at stoppe, og i stedet foreslår bestyrelsen billedkunstner Eva Steen Christensen.
Formand Bente Scavenius og Maria Fabricius Hansen er ikke på valg i år.
Til suppleanter foreslås: Anne Dam og Erik Steffensen    
VALG VIL FINDE STED SOM FORESLÅET

Ad 6: Valg af revisor foreslår genvalg af EY.

 

Vi vil bede jer SÅLEDES om at give BESTYRELSEN fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen som skitseret. FULDMAGT GIVES VED AT I BEKRÆFTER MODTAGELSEN AF E-MAIL I INDBAKKE.

Vi er rigtig kede af situationen, men håber på, at vi I DENNE EKSTRAORDINÆRE SITUATION kan gennemføre generalforsamlingen.

Bortlodningen har vi besluttet ikke at afholde, men vender tilbage med en dato, når vi igen er åbent og hverdagen genoptaget.


De venligste hilsner
Bestyrelsen