Medlemmer

Alle annoncerede arrangementer for medlemmer og øvrige gæster er grundet Corona udskudt.

Nye datoer bliver annonceret på hjemmesiden under 'LIVE'.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Kunstforeningen GL STRANDs Venner 

Mag.art. Bente Scavenius (formand)

Lektor, dr. phil. Maria Fabricius Hansen

 

Suppleanter

Kunsthistoriker Anne Dam

Billedkunstner Malene Landgreen