Bestyrelse

Bestyrelsen for Kunstforeningen GL STRANDs Venner 

Mag.art. Bente Scavenius (formand)

Lektor, dr. phil. Maria Fabricius Hansen

 

Suppleanter

Kunsthistoriker Anne Dam

Billedkunstner Malene Landgreen