INFO

ÅBNINGSTIDER

GL STRAND genåbner 21. april 2021 med nye udstillinger. 

 

 

 

Digital arkiv

GÅ OP OPDAGELSE I GL STRANDS ARKIV

Den 11. november 1825 stiftede J.C. Fick i selskab med maler og professor C.W. Eckersberg og N.L. Høyen m.fl. Danmarks første Kunstforening efter tysk forbillede. Kunstforeningen blev skabt for at udbrede det almene kendskab til kunsten og skabe et bindeled mellem det elitære kunstakademi og den brede befolkning.

I samme ånd offentliggør Kunstforeningen GL STRAND nu  noget nær 200 år senere – sit digitaliserede arkiv og gør det tilgængeligt for alle, der er interesserede i dansk kunsthistorie.

Projektet, der er realiseret og muliggjort i samarbejde med Ny Carlsbergfondet som en del af Kilder til Dansk Kunsthistorie (www.ktdk.dk), giver et indblik i Kunstforeningens historie fra 1825-1925 og de mange betydningsfulde kunstnere, udstillinger, samlere og personligheder, der har haft tilknytning til Kunstforeningen.

Helt fra sin begyndelse etablerede Kunstforeningen sig som en central spiller på den danske kunstscene, og samtidig var den med til at støtte økonomisk trængte kunstnere gennem rejser og køb af værker til den årlige bortlodning, der stadig finder sted den dag i dag. Det drejer sig om værker af kunstnere som Constantin Hansen, Christen Købke, J.Th. Lundbye, Fritz Syberg, Anna Ancher og L.A. Ring.

I alt bliver mere end 6.000 digitaliserede filer nu tilgængelige, herunder fundatspapirer, bestyrelsesprotokoller, breve, værkslister og referater. Tilsammen skildrer dokumenterne de første hundrede år af Kunstforeningens historie. For at organisere det bredt dækkende materiale indeholder siden kunstforeningen.ktdk.dk et personarkiv over de mere end 1.600 personer, der har været med til at tegne Kunstforeningens historie, samt en liste over samtlige udstillinger, der
har været afholdt i Kunstforeningen i de første 100 år. Siden er desuden forsynet med en årstalsoversigt, der illustrerer Kunstforeningens historie år for år.

BESØG SIDEN KTDK FOR AT KOMME TIL GL STRANDs ARKIV

Direkte link

Rigtig god fornøjelse og tak til Ny Carlsbergfondet

 

Mere om Kilder til Dansk Kunsthistorie – KTDK
Med projektet ”Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK” har Ny Carlsbergfondet taget initiativ til digitaliseringen, og fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitaliseringen og tilgængeliggørelsen. KTDK omfatter også digitalisering og tilgængeliggørelse af en række andre samlinger af kildemateriale om danske kunstnere og kunstnergrupperinger. 

Constantin Hansens maleri Et selskab af danske kunstnere i Rom, 1837, SMK

LUK   X

Constantin Hansens maleri Et selskab af danske kunstnere i Rom, 1837, SMK