Generalforsamling

I GL STRANDS VENNEFORENING

INVITATION

TIRSDAG 26. MARTS 2019

KL. 17.00 - 19.00

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v. formand Bente Scavenius

3. Regnskabet for det forløbne år – meddelelse af decharge

4. Forhandling og afstemning om mulige forslag

    fra bestyrelsen eller medlemmerne

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

EFTER GENERALFORSAMLINGEN SERVERER VI ET GLAS

VIN TIL NYE JAZZTONER FRA JAZZKOLLEKTIVET

 

Foreningens regnskab er tilgængeligt 14 dage før

generalforsamlingen på www.glstrand.dk eller i butikken.