Generalforsamling

I GL STRANDS VENNEFORENING

Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 17:00
Kunstforeningen GL STRAND, Gl. Strand 48, 1202 København K

Alle medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, hvor tilmelding ikke er nødvendig.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v. formand Bente Scavenius
  3. Regnskabet for det forløbne år – meddelelse af decharge
  4. Forhandling og afstemning om mulige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Evt. 

Foreningens regnskab er tilgængeligt 14 dage før generalforsamlingen her på denne side eller i butikken.