Live

Rum, tid og værk


20. februar -

TALK: RUM, TID OG VÆRK

Onsdag 20. februar kl. 17.00-18.30

Rum, tid og værk: Oplev Grønningen-kunstnerne Eva Steen Christensen og Bjørn Poulsen i samtale med kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen

Med afsæt i Maria Fabricius Hansens nye bog om 1500-tallets ornamentale groteskemaleri, The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy, taler vi om, hvordan det groteske træder frem i vores samtid. Vi diskuterer forholdet mellem det absolutte/entydige og det flertydige og ser på, hvordan fluktuerende betydninger og identiteter, som gjorde sig gældende tilbage i 1500-tallet, manifesterer sig igen i nutiden.

Pris: 55 kr. plus entré / Medlemmer: 25 kr.

Tilmelding tilrådes på info@glstrand.dk

Bogomslag "The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy" af Maria Fabricius Hansen, Quasar, 2018

LUK   X

Bogomslag "The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy" af Maria Fabricius Hansen, Quasar, 2018