Live

KULTURNATTEN


09. oktober -

Efter svære overvejelser har Kulturnatten besluttet at aflyse dette års store kulturaften i København, der skulle have fundet sted den 9. oktober 2020. 

Grundet Covid-19, det stigende smittetal i Danmark og de seneste udmeldinger fra myndighederne om håndteringen af dette, anser vi det ikke længere som muligt at kunne afvikle aftenen på forsvarlig vis og i Kulturnattens ånd.

Der bliver derfor heller ikke afholdt kulturnat i GL STRAND i 2020.

LUK   X